Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1914
Armia austro-węgierska