Groby Wojenne
Na terenie małopolski
20 12 1914
Armia austro-węgierska