Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 01 1945
Armia Czerwona
nazwisko patronimiczne sprostowano z ANTONOWICZ na ANDRIEJEWICZ