Groby Wojenne
Na terenie małopolski
nazwisko na pomniku