Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
nazwisko w karcie ewidencyjnej miejsca pamięci narodowej