Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 10 1914
Armia austro-węgierska
BUDAPEST
grób nr 65