Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 11 1914
Armia austro-węgierska
MODRITZ [MODŘICE]
grób nr 132