Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 11 1914
Armia austro-węgierska
FAŁKOWICE
grób nr 156