Groby Wojenne
Na terenie małopolski
29 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 168