Groby Wojenne
Na terenie małopolski
30 03 1916
Armia austro-węgierska
BUKÓW
grób nr 260