Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 06 1915
Armia austro-węgierska