Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 10 1916
Armia austro-węgierska