Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 11 1916
Armia austro-węgierska