Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 05 1918
Armia austro-węgierska