Groby Wojenne
Na terenie małopolski
26 01 1917
Armia austro-węgierska