Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 11 1941
Wojsko Polskie
grób 11a-I-5 | inwalida wojenny z zawodu murarz