Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 11 1940
Wojsko Polskie
grób 11a-I-9 | lat 35 | jeniec wojenny były żołnierz robotnik