Groby Wojenne
Na terenie małopolski
17 01 1947
partyzanci
MYSŁOWICE