Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 10 1946
partyzanci
LWÓW