Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 03 1944
Armia Krajowa
GRABOWA
ps. Wąsik lat 22