Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 06 1944
Armia Krajowa
CHECHŁO
ps. Haberko lat 26