Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
Wojsko Polskie