Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 08 1863
Powstańcy styczniowi
DOBIESZÓW