Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 07 1916
Armia austro-węgierska