Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 12 1943
Bataliony Chłopskie