Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 09 1944
Armia Krajowa
M. Łomnicki, Okupacja hitlerowska i ruch oporu, w: Piwniczna Zdrój. Studia i szkice z dziejów miasta 1772–1998, red. J. Długosz, Piwniczna-Zdrój 1998, s. 326.