Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 1915
Armia austro-węgierska