Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 12 1914
Armia austro-węgierska