Groby Wojenne
Na terenie małopolski
11 1914
Armia austro-węgierska