Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 11 1914
Armia austro-węgierska
DÜRNHOLZ – NIKOLSBURG - MÄHREN
DÜRNHOLZ – NIKOLSBURG - MÄHREN