Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 07 1943
Bataliony Chłopskie