Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 07 1943
KAMIEŃ