Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 01 1944

lat 25, z Łyszkowic