Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 01 1944
Bataliony Chłopskie
z Łyszkowic