Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 1945

rozstrzelany w Łaganowie przez żołnierzy Wehrmachtu