Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia rosyjska
oficer 90 pułku piechoty, ekshumowany w okresie międzywojennym z m. Grzegorzowice do Skały