Groby Wojenne
Na terenie małopolski
27 01 1945
Armia Czerwona
pierwotne miejsce pochowania - Jurczyce, gm. Radziszów (b. pow. Kraków)