Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 11 1914
Armia niemiecka