Groby Wojenne
Na terenie małopolski
13 06 1915
Armia austro-węgierska