Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 05 1915
Armia austro-węgierska