Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 05 1915
Armia austro-węgierska