Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 1945
Narodowe Siły Zbrojne