Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219050-003
242
74
Kwatera wojenna założona jest na planie prostokąta i otoczona pokrytym okładziną ze sztucznego kamienia murem, podzielonym na segmenty prostopadłościennymi słupami. W pobliżu naroży muru znajdują się betonowe ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element kwatery stanowi pomnik, umiejscowiony na wschodnim murze, kształtem nawiązujący do antycznego ołtarza. W płycinie pomnika, obramowanej elementem roślinnym znajdują się: napis „PRO PATRIA MORTUIS” wykonany z drewna barwionego na kolor grafitowy oraz wieniec laurowy z rozmieszczonymi symetrycznie względem niego datami „1914” i „1918”. Na ścianach muru znajdują się masywne żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego, umieszczone na podstawie w formie prostopadłościanu o ściętych narożach.

Na osi cmentarza od strony wejścia znajduję się osiem lastrykowych i granitowych nagrobków oznaczających mogiły symboliczne lub groby osób wojskowych. W jednym z nich spoczywa żołnierz Armii Krajowej, Władysław Kordula ps. „Roman", który poległ w starciu z oddziałem żandarmerii niemieckiej 31 lipca 1944 r. w Słopnicach k. Tymbarku. Tumba grobowa jest nakryta płytą z szarego granitu, u wezgłowia krzyż z czarnego granitu i dwie przylegające do nie stele z inskrypcjami: „Ś.P/ Por. BRONISŁAW/ KORDULA/ Żołnierz Ruchu Oporu/ ur. 2 VII 1914 r./ Więzień obozów/ koncentracyjnych/ po trzech latach męczeństwa/ zginął w obozie/ Bergen Belsen Niemcy/ 8 IV 1945 r. Pokój jego duszy"
„Ś.P./ Por. WŁADYSŁAW KORDULA/ „ROMAN"/ ur. 2 I 1920 r./ Kawaler Krzyża „Virtuti Militari"/ Dowódca I Oddziału/ Partyzanckiego AK „Błyskawica"/ zginął bohatersko/ w walce z okupantem/ 31 lipca 1944 r./ POKÓJ JEGO DUSZY".

Za nimi znajduje się dwie ziemne mogiły zbiorowe z II wojny światowej. Na pierwszej z mogił znajduje się betonowa płyta z tablicą inskrypcyjną z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ WASIANOWICZ WASILIJ/ KONSTANTINOWICZ /UR. 1924 R. – ZM. 22.I.1945/ W WIELICZCE/, SZER. 12 pp. IGNACY BLESIAK/ POLEGŁ 6.IX.1939 /CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. We wschodniej części mogiły na prostokątnej podstawie znajduje się nagrobek w formie ściętego dwustronnie prostopadłościanu z motywem pięcioramiennej gwiazdy.

Główny akcent drugiej mogiły stanowi obelisk z ciemnego kamienia z napisem: „WIECZNA PAMIĘĆ/BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALKACH/O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ ROSYJSKIEGO I POLSKIEGO/ NARODU/ OD NIEMIECKICH OKUPANTÓW/ WIELICZKA 22.I.1945 ROKU”.

Obecny układ mogił żołnierzy z I wojny światowej różni się od pierwotnego założenia. Alejki wyłożone są kostką betonową. Pasy mogił położone wzdłuż muru ogrodzone są niski płotem z metalowych prętów.

W grobach z I wojny światowej pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 7 z niemieckiej i 8 z rosyjskiej.

W 1923 r. pochowano tu szczątki 6 żołnierzy armii austro-węgierskiej, ekshumowane z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś.

Ponadto obrębie kwatery pochowano 136 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym ekshumowanych z miejscowości Bieżanów (13, obecnie część Krakowa), Krzyszkowice (21), Zakrzów (1), Przebieczany (3), Łazany (3), Dobranowice (3), Sławkowice (12), Trąbki (5), Biskupice (1), Bodzanów (1), Zagórze (1), Siercza (2), Raciborsko (34), Jankówka (2), Grajów (1), Wieliczka (co najmniej 29), żołnierza Wojska Polskiego Ignacego Blesiaka i oficera Armii Krajowej Władysława Korduli.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 56 s.823-845 (wykazy pochowanych i plan kwatery) GW 61 s. 48 (fotografia).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505, s. 623-625 (sprawozdanie techniczne z ekshumacji, plan sytuacyjny ekshumowanych grobów z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś, plan kwatery wojennej nr 381 w Wieliczce zaznaczonymi miejscami pochówku ekshumowanych szczątków).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, 329-332.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 157-159.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993, s. 89.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 389 (Władysław Kordula wymieniony jest wśród żołnierzy o nieznanym miejscu pochowania).
  • Polski Czerwony Krzyż. Lista strat PCK 26160 (kopia wykazu pochowanych i planu kwater na cmentarzu komunalnym w Wieliczce).
  • J. Schubert, Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z lat 1914–1918 i ich autor Karl Korschann, „Państwo i Społeczeństwo", 2018, Nr 2, s. 171-206.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ROSENFELD BÉLA ZIVIL BĂCKER Австро-венгерская армия
DIENSTBIER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RALIS JOSEF Австро-венгерская армия
BLAHOUS FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEINDINGER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
GURSCHIK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MARTINI MIKLÓS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOLOWIJ ONUFRIUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
DOBERNATZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
DRS KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÖRTSCH [POETSCH] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HULAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SINGER KARL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
SCHNEIDER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PÖRNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEIDLINGER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUNZE KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
BANGA ISTV?N ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KAINZ KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARTOŠ JOSEF KANIONIER Австро-венгерская армия
MAKORNIK GYÖRGY RESERVIST Австро-венгерская армия
MIKLÓS MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
GYÖRGY [HIMA] HIMA [GYÖRGY] HONVED Австро-венгерская армия
B?CHBERGER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
POTSCHAK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOLOVA ONUFRIUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SAJDAK LUKAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
RICHTER OTTO Немецкая армия
KURT SEBASTIAN Немецкая армия
MÜLLER PAUL_KARL WILHELM Немецкая армия
ESKOFF [ECKOFF] AUGUST Немецкая армия
LEDEBUHR KARL MAX Немецкая армия
SCHULTZ WILHELM ALBERT Немецкая армия
BIEGALSKI ANTON Немецкая армия
MAKOWICZ MARIAN Австро-венгерская армия
GMUND JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
SINGER RUDOLF KORPORAL Австро-венгерская армия
KOCI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
STADILEK EMIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAPUSZAK NIKOLAUS Австро-венгерская армия
WNĘK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAŁKA JOHANN LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAAR Австро-венгерская армия
WIESER Австро-венгерская армия
TOPPMAIER ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
GOZAK MICHAEL INFANTERIST Русская армия
KRZYŻOWSKI MARTION ERSATZ RESERVIST KANONIER Австро-венгерская армия
OSTAWSKI IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUPYCZKA IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAHIMCZUK IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEIER WILHELM INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRZEZINA JOHANN Австро-венгерская армия
MAYER ALFRED Австро-венгерская армия
PROSYNIAK MATTHEUS Австро-венгерская армия
STANGL GASPARUS Австро-венгерская армия
BARDZIŃSKI BLASIUS Австро-венгерская армия
BLESIAK IGNACY SZEREGOWY Польская армия
KORDULA WŁADYSŁAW PORUCZNIK Армия крайова (AK)
BUBKIN NIKOŁAJ WASILIEWICZ KAPITAN Красная армия
CZARKOW PIOTR IWANOWICZ Красная армия
HOŁOW IWAN ALEKSANDROWICZ Красная армия
ISZCZUK LEJTNANT Красная армия
MOCZAŁKIN STARSZY LEJTNANT Красная армия
WASIANOWICZ WASILIJ KONSTANTINOWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
WŁOSZENIUK WASILIJ ILICZ SZEREGOWY Красная армия
GAWRILISZIN STIEPAN ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
BOLIUBASZ SIEMION ANDRIEJEWICZ Красная армия
ŁUCYNA STIEPAN ANDRIEJEWICZ Красная армия
DIEMCZUK IWAN KUŹMICZ SZEREGOWY Красная армия
OPRYSK FIEDOR FILIPOWICZ Красная армия
CHOMA STIEPAN ALEKSIEJEWICZ Красная армия
SUORSKIJ IŁŁARION JEGOROWICZ Красная армия
GAWRILUK ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 7
Австро-венгерская армия 34
Красная армия 121
Австро-венгерская армия 6