Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212050-001
406
228
Kwatera założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i ogrodzona kamiennym murem z wapienia z betonową nakrywą. Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest dwuskrzydłowymi, kutymi wrotami. Główny element urządzenia kwatery stanowi w pomnik w formie wysokiego postumentu z wapiennych ciosów, zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą orła w koronie. Pomnik posadowiony jest na trójstopniowym podeście. Główna aleja prowadząca od wejścia do pomnika głównego wyłożona jest kostką brukową. Na lewo od pomnika umieszczony jest drewniany krzyż.

Ujęte w prostokątne, krawężnikowe obramowanie mogiły rozmieszczone są w dwóch rzędach po obu stronach alei głównej. U wezgłowia mogił usytuowane są krzyże z metalowych rur.

Przed pomnikiem znajdują się dwie ziemne mogiły w betonowych obramowaniach. U wezgłowia jednej z nich umieszczona jest betonowa stela, zwieńczona krzyżem z metalowych rur z promienistą glorią na skrzyżowaniu ramion. Na steli znajduje się czarna tabliczka z napisem „Ś.P./ WŁADYSŁAW KOŹLICKI/ ur. 1919/ zginął w walce z desantem/ niemieckim dn. 20.03.1945”. U wezgłowia drugiej mogiły ustawiony jest betonowy postument, zwieńczony stylizowanym krzyżem maltańskim z metalowych prętów. Na skrzyżowaniu ramion znajduje się okrągła plakietka przedstawiająca białego orła na czerwonym tle. O postument oparta jest tabliczka z napisem: „WAWRZYNIEC MARKIEWICZ/ UR. – 1915/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ W WALCE Z DESANTEM NIEMIECKIM/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.

Po lewej stronie od pomnika znajduje się ziemna mogiła zbiorowa w betonowym obramowaniu z krzyżem z metalowych rur z prostokątną, metalową tabliczką z wygrawerowanym napisem: „Ś.P./ MIECZYSŁAW/ ZAWADZKI/ PORUCZNIK DR. MEDYCYNY/ CHIRURG/ Z LUBELSZCZYZNY/ UR. 1908 r. POLEGŁ 5-IX-1939 r./ Przeszedłeś po ziemi/ tak jak promień/ Rozjaśniając ludziom/ ciężkie życia chwile/ Promyk życia twego/ nie przetrwał do końca/ Bo grom wojennej burzy”.

Po obu stronach wejścia na kwaterę na murze umieszczone są czarne prostokątne tablice z napisami:
„POŚRÓD WIELU NIEZNANYCH/ SPOCZYWAJĄ TU:/ szer. JAN BOROWSKI/ szer. FRANCISZEK DĄBROWSKI/ ułan STANISŁAW HUSIATYŃSKI/ szer. PIOTR KĘDZIOR/ sierż. JAN ADOLF MIEDZIEJEWSKI/ szer. BENEDYKT NIEDZIELA/ kapral FRANCISZEK PODBIAŁ/ sierż. JAN PROSZEK/ szer. IGNACY RAK/ ppor. JAN ROESSLER/ strażnik PIOTR STĄPAŁA”.
„ŻOŁNIERZOM/ I WOJNY/ ŚWIATOWEJ/ POLEGŁYM/ NA ZIEMI/ OLKUSKIEJ/ 1914-1918”.

Pochowano tu żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej, żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w latach 1918 i 1919 r., pięć osób poległych w 1939 r.

W kwaterze pochowano również wartownika z fabryki celulozy w Kluczach Wawrzyńca Markiewicza oraz milicjanta Władysława Koźlickiego, poległych z w walce z desantem niemieckim.

Brak jest precyzyjnych danych dotyczących liczby pochowanych z lat 1914-1918. Dane austriackie wskazują na 348 pochowanych, dane z okresu międzywojennego na – 220 pochowanych.

W 2023 r. przez Gminę Olkusz został przeprowadzony remont konserwatorski kwatery i wykonano tablicę informacyjną.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204.
  • P. Orman, K. Orman, Wielka Wojna na Jurze, Kraków 2008, s. 162-163.
  • W. Kluczewski, Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Olkusz 2006, s. 92.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 339, 376, 390, 397.
  • J. Sypień, O. Dziechciarz, Pamięć śladów, śladami pamięci - miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, Olkusz 2015.
  • J. Sypień, Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno (część III 1918-1920), Olkusz 2018, s. 75.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KOŹLICKI WŁADYSŁAW
MARKIEWICZ WAWRZYNIEC
ZAWADZKI MIECZYSŁAW PORUCZNIK Польская армия
ANTON ALOIS PETER Австро-венгерская армия
BABOCI JOSEF Австро-венгерская армия
BACSANYI PAL Австро-венгерская армия
BALLA ANDREAS Австро-венгерская армия
BARTUSZ LADISLAUS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BAUDIK JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
BAUER ANDREAS KORPORAL Австро-венгерская армия
BENJOVIOS MICHALY Австро-венгерская армия
BENKO MIKLOS Австро-венгерская армия
BERNADICS FRANZ Австро-венгерская армия
BERNHARD JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BIERBAUM MICHAEL Австро-венгерская армия
BINDER KOLOMAN Австро-венгерская армия
BISCHOF HEINRICH Австро-венгерская армия
BODYE KOLOMAN Австро-венгерская армия
BOGNAR GEORG Австро-венгерская армия
BÖJTÖS LUDWIG Австро-венгерская армия
BÖRTETICS FRANZ Австро-венгерская армия
BOZSIC JOSEF Австро-венгерская армия
BREZOWSKY ZIRILL Австро-венгерская армия
BRÜCKLER FERENZ Австро-венгерская армия
BUCAL GEORGELY Австро-венгерская армия
BUGA KOLOMAN Австро-венгерская армия
BURJAN ANTAL Австро-венгерская армия
BUS ELEK Австро-венгерская армия
CHALUPKA PAUL Австро-венгерская армия
CSERNAY MICHAEL Австро-венгерская армия
CSESZREGY JOZSEF Австро-венгерская армия
CSINGER VINZENZ Австро-венгерская армия
CSIRVANY JANOS Австро-венгерская армия
CSIZMADIN ALEXANDER Австро-венгерская армия
CZOMOV JANOS Австро-венгерская армия
DEDIK ADAM Австро-венгерская армия
DEMIAN MALI Австро-венгерская армия
DIACZYK BASIL Австро-венгерская армия
DITTRICH RUDOLF Австро-венгерская армия
DUGA STEFAN Австро-венгерская армия
DULKA MATEAS Австро-венгерская армия
DUMIS IVAN Австро-венгерская армия
ELEK BUS Австро-венгерская армия
ENRICH ALOIS Австро-венгерская армия
FEKELE FERENZ Австро-венгерская армия
FELDMANN FRANZ Австро-венгерская армия
FINDLER JANOS Австро-венгерская армия
FISCHER MATHIAS Австро-венгерская армия
FLACK JOZSEF Австро-венгерская армия
FODOR ALEKSANDER Австро-венгерская армия
FODOR LAJOS Австро-венгерская армия
FRELBERGER ANDRAS Австро-венгерская армия
FUCHSIK OTTO Австро-венгерская армия
GALO JOZSEF Австро-венгерская армия
GARZO JANOS Австро-венгерская армия
GICZY KOLOMAN KORPORAL Австро-венгерская армия
GOMOLA JOHANN Австро-венгерская армия
GOY MICHAEL SŁUŻBY KOLEJOWE Австро-венгерская армия
GUZEK ADALBERT FÜHRMANN Австро-венгерская армия
HAHTE JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HAIDAWOLF JEHÖ Австро-венгерская армия
HANIDZSAR ANDREAS Австро-венгерская армия
HAUTZINGER KAROLY Австро-венгерская армия
HAUTZINGER MICHALY Австро-венгерская армия
HERCZEG MICHALY Австро-венгерская армия
HIRNER FRANZ Австро-венгерская армия
HODOLECZ JANOS Австро-венгерская армия
HOHENBERG ERNST Австро-венгерская армия
HOLONKA JANOS Австро-венгерская армия
HORVATH ANTAL Австро-венгерская армия
HORVATH EUGEN Австро-венгерская армия
HORVATH IMRE Австро-венгерская армия
HORVATH JOSEF Австро-венгерская армия
HORVATH JOZSEF Австро-венгерская армия
HRUCSIR ISTVAN Австро-венгерская армия
JANECZ PAUL KORPORAL Австро-венгерская армия
JANICSEK IGNATZ Австро-венгерская армия
JAROCZ JAKOB ZIVIL FÜHRMANN Австро-венгерская армия
JUNGNICKEL OSKAR Австро-венгерская армия
JURIA ADOLF Австро-венгерская армия
JURKOVIES JAKOB Австро-венгерская армия
KANDL JOSEF Австро-венгерская армия
KECSKES LUDWIG Австро-венгерская армия
KIENESAK JOHANN Австро-венгерская армия
KIS MICHAEL Австро-венгерская армия
KISS GEZA Австро-венгерская армия
KLEIN FRANZ Австро-венгерская армия
KLIN FRANZ Австро-венгерская армия
KNAUSZ JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
KOCSIS ISTVAN Австро-венгерская армия
KOLLER FERENZ Австро-венгерская армия
KONDERLA JOHANN Австро-венгерская армия
KOREIN SAMUEL Австро-венгерская армия
KOREN LEOPOLD Австро-венгерская армия
KORESMAR JOSEF Австро-венгерская армия
KORRENT LUKAZC Австро-венгерская армия
KOSZTLAN UDALRICH Австро-венгерская армия
KOTVAN STEFAN Австро-венгерская армия
KOVACS EMERICH Австро-венгерская армия
KOVACS LADISLAUS Австро-венгерская армия
KRAJECZ KAROLY Австро-венгерская армия
KRAJESA REZSÖ Австро-венгерская армия
KRALIK JOSEF Австро-венгерская армия
KRANITZ JOSEF Австро-венгерская армия
KRCHNAR STEFAN Австро-венгерская армия
KREMUSZ FRANZ Австро-венгерская армия
KRZEMIEŃ LAURENZ FÜHRMANN Австро-венгерская армия
KUBIS JANOS Австро-венгерская армия
KUBOVIES PAL Австро-венгерская армия
KUCHAR JOHANN Австро-венгерская армия
KUN JOSEF Австро-венгерская армия
KUNTNER MIHAEL Австро-венгерская армия
KURICZ JOHANN Австро-венгерская армия
KUZIK ALBERT Австро-венгерская армия
LINGER ISTVAN Австро-венгерская армия
LUKACS JOHANN Австро-венгерская армия
MACHTINGOS KAROLY Австро-венгерская армия
MALIK ADALBERT Австро-венгерская армия
MARACSKA KAROLY Австро-венгерская армия
MARAZKO KANDY Австро-венгерская армия
MARCHART FRANZ Австро-венгерская армия
MARKOWSKY MARIAN Австро-венгерская армия
MARYNOWSKI NICOLAUS Австро-венгерская армия
MERAROSZ LAJOS Австро-венгерская армия
MIRIES LUKACS Австро-венгерская армия
MORVAL ISTVAN Австро-венгерская армия
NAGY STEFAN Австро-венгерская армия
NAGY IGNAZ Австро-венгерская армия
NAGY JANOS Австро-венгерская армия
NAGY JOHANN Австро-венгерская армия
NAGY LAJOS Австро-венгерская армия
NECAS MARTIN Австро-венгерская армия
NEMETH ANTON Австро-венгерская армия
NIKOLAS FRANZ Австро-венгерская армия
NOBL Австро-венгерская армия
NOVACSEK MICHALY Австро-венгерская армия
NOVAK STEFAN Австро-венгерская армия
NOVOTNY JOSEF Австро-венгерская армия
PALKOVICS JOZSEF Австро-венгерская армия
PARASIUK DYMITRO Австро-венгерская армия
PASZTOR MICHALY Австро-венгерская армия
PATAI JULIUS Австро-венгерская армия
PETER ALOIS Австро-венгерская армия
PETŐ GEORG Австро-венгерская армия
PETRUSKA JOSEF Австро-венгерская армия
PIBASZKY JOSEF Австро-венгерская армия
PIEKLO JOHANN Австро-венгерская армия
PIMEL JANOS Австро-венгерская армия
POKA FERENZ Австро-венгерская армия
POLLAK JANOS Австро-венгерская армия
POSZDEK VITUS Австро-венгерская армия
RAJKI JOHANN Австро-венгерская армия
REITHOFER MATHIAS Австро-венгерская армия
RITTER KARL Австро-венгерская армия
ROKA STEFAN Австро-венгерская армия
SAFANIES ANTON GEFREITER Австро-венгерская армия
SALI MICHALY Австро-венгерская армия
SATAN ISTVAN LDST.I.R. 18/3 Австро-венгерская армия
SCHINETH KAROLY Австро-венгерская армия
SCHÜTZ MATIAS Австро-венгерская армия
SCHWEIFER GEORG Австро-венгерская армия
SEBESZTYEN KALMAN Австро-венгерская армия
SIMEK IMRE Австро-венгерская армия
SIPOS FRANZ Австро-венгерская армия
SLEZAK PAUL Австро-венгерская армия
SLUML PAL Австро-венгерская армия
SOMOZYL JANOS Австро-венгерская армия
SPRANIZ GEORG Австро-венгерская армия
STEFANIES FERENZ Австро-венгерская армия
STETTNER JANOS Австро-венгерская армия
STRAKA ANDREAS Австро-венгерская армия
SYMONICE STANISLAUS Австро-венгерская армия
SZABO GYÖRGY TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
SZABO JOZSEF Австро-венгерская армия
SZABOLEK LUKAS Австро-венгерская армия
SZALESANSZKY FERENZ Австро-венгерская армия
SZEDLAK ISTVAN Австро-венгерская армия
SZEKRONY JOSEF Австро-венгерская армия
SZERWENKA JOHANN Австро-венгерская армия
SZEWCZYK MATHIAS Австро-венгерская армия
SZINCK GEORG Австро-венгерская армия
SZKOROWECZ JOZSEF Австро-венгерская армия
SZLAMA MATE Австро-венгерская армия
SZOLTADIS JOSEF Австро-венгерская армия
SZOMMER JOZSEF Австро-венгерская армия
SZUHY WENZEL Австро-венгерская армия
TERBAK SIMON Австро-венгерская армия
TONKA ISTVAN Австро-венгерская армия
TORDY ISTVAN Австро-венгерская армия
TORRENT LUKACS Австро-венгерская армия
TOTH ANDREAS Австро-венгерская армия
TOTH JANOS Австро-венгерская армия
TOTH JANOS Австро-венгерская армия
TOTH JANOS Австро-венгерская армия
TOTH LUDWIG Австро-венгерская армия
TRESKA MICHALY Австро-венгерская армия
TUZSINSZKY JOSEF Австро-венгерская армия
URASZ PETER Австро-венгерская армия
URBAN MIHALY Австро-венгерская армия
ÜRGE ISTVAN Австро-венгерская армия
URYSZ Австро-венгерская армия
VAIZKO MICHAEL Австро-венгерская армия
VALENTISCH PETER Австро-венгерская армия
VAMOSI JANOS Австро-венгерская армия
VARGA DIONISIOS Австро-венгерская армия
VEGH ANDREAS Австро-венгерская армия
VIDO JANOS Австро-венгерская армия
VIKTORA JOHANN KADETT Австро-венгерская армия
VRAK JOHANN Австро-венгерская армия
WEINER JOHANN Австро-венгерская армия
WEISZMANN KARL Австро-венгерская армия
WILK STANISLAUS Австро-венгерская армия
WOJCIK WLADISLAW FÜHRMANN Австро-венгерская армия
WRABECZ JANOS Австро-венгерская армия
ZETH FERENZ Австро-венгерская армия
ZLOCH ISTVAN Австро-венгерская армия
ZWICKL MATHIAS Австро-венгерская армия
STĄPAŁA PIOTR STRAŻNIK SKARBOWY
DĄBROWSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
ROESSLER JAN PODPORUCZNIK Польская армия
RAK IGNACY SZEREGOWY Польская армия
MIEDZIEJEWSKI JAN ADOLF SIERŻANT Польская армия
PROSZEK [PROSZCZEK] JAN SIERŻANT Польская армия
KĘDZIOR PIOTR SZEREGOWY Польская армия
NIEDZIELA BENEDYKT SZEREGOWY Польская армия
BOROWSKI JAN SZEREGOWY Польская армия
PODBIOŁ FRANCISZEK KAPRAL Польская армия
HUSIATYŃSKI STANISŁAW Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 3
Польская армия 4
21
Русская армия 25
Австро-венгерская армия 125