Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212030-001
44
14
Kwatera składa się z zespołu pojedynczych mogił położonych na terenie cmentarza żydowskiego. Na jednej z mogił znajduje się pomnik z czerwonego piaskowca w formie postumentu zwieńczonego pniem ściętego drzewa. Na frontowej ścianie pomnika znajdują się dwa napisy, jeden w języku hebrajskim, drugi w języku polskim: „B.P./ JAKÓB SZYMON/ KRAKOWSKI/ UR. 21.8.1919 ZGINĄŁ 6.9.1939”. W pobliżu znajduje się obramowana ziemna mogiła oznaczona lastrykową macewą z napisem: „TU LEŻY ICEK MAJER/ MONSZAJN. S. MORDKA JOSKA/ MONSZAJN/ UR. 21.VI.1920 R. ZASTRZELONY PRZEZ/ NIEMCÓW W DNIU/ 21.VI.1945 R.” W sąsiedztwie tych nagrobków znajduje się rząd betonowych bali wkopanych w ziemię.

W dniach od 6 do 8 września 1939 r. w Sławkowie oraz na szosie prowadzącej do Strzemieszyc w aktach stanu cywilnego zostały odnotowane zgony 13 osób wyznania mojżeszowego. Zwłoki pochowano na miejscu, a później za zgodą władz niemieckich przeniesiono zwłoki 43 ofiar na cmentarz żydowski. 13 jest znanych z nazwiska.tylko nagrobek Jakuba Krakowskiego. Icek Majer Monszajn został zastrzelony przez Niemców w dniu 21 czerwca 1943 r.
  • J. Liszka, Miejsca pamięci narodowej na terenie Gminy Bolesław (Bolesławskie Zeszyty Historyczne, zeszyt 6.), Bolesław 1998.
  • W. Kluczewski, Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Olkusz 2006, s. 162-163.
  • K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, „Ilkusiana", 2011, nr 4, s 71-134 (, informacje o egzekucjach z września 1939 r., na s. 130 informacja o śmierci Icka Majera Monszajna).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BUCHSZRAJBER CHIL OSOBA CYWILNA
BUCHSZRAJBER NUTA PINKUS OSOBA CYWILNA
DAFNER MOSZEK DAWID OSOBA CYWILNA
ERNST JOSEK DAWID OSOBA CYWILNA
ENGLARD SZAPSIA OSOBA CYWILNA
ZELCER SZYJA OSOBA CYWILNA
MINC MOSZEK OSOBA CYWILNA
GROSFELD JOCHYM OSOBA CYWILNA
WOLBERG HENDET OSOBA CYWILNA
WŁOSZCZOWSKI WOLF OSOBA CYWILNA
WAJSLER MOSZEK OSOBA CYWILNA
KAPLAN CHAIM OSOBA CYWILNA
KRAKOWSKI JAKUB SZYMON OSOBA CYWILNA
MONSZAJN ICEK MAJER
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
30