Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212030-002
6
6
Mogiła w lastrykowym obramowaniu, nakryta czterema prostokątnymi płytami. U wezgłowia mogiły znajduje się kompozycja pomnikowa w formie szerokiego, stopniowanego postumentu, zwieńczonego betonowym krzyżem, u którego podstawy znajduje się figura przedstawiająca orła trzymającego w szponach przerwany łańcuch. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczony jest motyw wieńca i płaskorzeźba. Poniżej figury orła na ścianie postumentu zamontowana jest szeroka tablica z szarego granitu z napisem: „POLACY POWIEDZCIE SWYM POTOMKOM/ ŻE WIERNI IDEOM POLSKI – POMORDOWANI/ PRZEZ PRZEMOC OKUPANTA NIEMIECKIEGO/ - TU SPOCZYWAMY”. Najniższy i drugi stopień postumentu są flankowane prostopadłościennymi filarami z płaskorzeźbami na licu. We frontową ścianę najniższego stopnia postumentu wmurowane są tablice z informacjami o pochowanych:
„JÓZEF/ WÓJCIK/ KREŚLARZ TECHN/ ŻYŁ LAT 30/ ZG. 24 11 1944”
„HENRYK/ MIECH/ PIEKARZ/ ŻYŁ LAT 32/ ZG. 24 11 1944”
„DONAT-RUFIN/ WRONA/ UCZEŃ GIMNAZJUM/ ŻYŁ LAT 20/ ZG. 28 9 1944”
„JAN BRATEK/ TECHNIK BUDOWL./ ŻYŁ LAT 36/ ZG. 24 11 1944”
„JAN BRZOZOWSKI/ ŻYŁ LAT 33/ ZG. 24 11 1944”
„JAN SIKORA/ ŻYŁ LAT 51/ ZG. 24 11 1944”.

Pochowano tu sześciu żołnierzy Armii Krajowej, pomordowanych przez żandarmerię i Gestapo w 1944 r.
  • A. Goryczko, Wykaz miejsc w powiecie Olkuskim upamiętnionych w okresie walki 1939 - 1945, wyd. Powiatowy Komitet Ochrony Pomników, Olkusz 1971.
  • J. Liszka, Miejsca pamięci narodowej na terenie Gminy Bolesław.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i meczeństwa, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WÓJCIK JÓZEF Армия крайова (AK)
MIECH HENRYK Армия крайова (AK)
WRONA DONAT RUFIN Армия крайова (AK)
BRATEK JAN Армия крайова (AK)
BRZOZOWSKI JAN Армия крайова (AK)
SIKORA JAN Армия крайова (AK)