Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1210090-001
3
3
Mogiła ziemna, obramowana kamiennym murkiem. Przy mogile znajduje się ściana pomnikowa wykonana z kamienia łamanego, w której umieszczona jest tablica memoratywna z napisem: „Ś.†P./ ANTONI/ GONCIARZ/ „JUREK”/ UR. 17.03.1922/ W CZERNCU/ ZM. 23.10.1944/ W LUBOMIERZU/ IWO/ PAYGERT/ „ROKITA”/ UR. 22.06.1922/ Zm. 15.12.1944/ W ZABRZEŻY/ WŁADYSŁAW/ WIETRZAK/ „KASPER”/ UR. 1.01.1918/ W ZABRZEŻY/ ZM. 19.07.1944/ W NAWOJOWEJ”/ POLEGLI ST. STRZ. I BAONU I.P.S.P. PARTYZANCKIEGO/ ODZN. POŚM. BRĄZOWEMI KRZYŻ. ZASŁ. W SŁUŻBIE/ DLA OJCZYZNY, WIERNI PRZYSIĘDZE I ZIEMI/ W KTÓREJ SPOCZYWAJĄ/ CZEŚĆ BOHATEROM”. Na krawędzi ściany pomnikowej umieszczone jest wykonane z płaskownika wyobrażenie orła. O ścianę pomnikową oparty jest wykonany z metalu krzyż maltański z umieszczonym na skrzyżowaniu ramion wyobrażeniem orła w koronie. Na kamiennym murku flankującym dojście do mogiły umieszczony jest kwietnik.
 
Pochowano tu 3 żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej poległych w 1944 r.
  • S. Czerpak. T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 176-177.
  • G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, na obszarze Inspektoratu ZWZ–AK Nowy Sącz 1939–1945, Kraków 1998, s. 248.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 473.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WIETRZAK WŁADYSŁAW "KASPER" Армия крайова (AK)
PAYGERT IWO "ROKITA" Армия крайова (AK)
GONCIARZ ANTONI "JUREK" Армия крайова (AK)