Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206050-003
12
3
Kwatera założona jest na planie prostokąta i otoczona z czerech stron murkiem z betonowych bloczków. Główny element kwatery stanowi kompozycja pomnikowa złożona z krzyża z o szerokich ramionach zakończonego gzymsem, na którym była ustawiona stylizowana urna. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczona jest data 1914 oraz okalający ją motyw wieńca cierniowego. Po obu stronach krzyża znajdują się z profilowanym krzyżem na licu.
Odcinki murku przylegające do kompozycji pomnikowej zwieńczone są balustradą. W obrębie murku znajduje się postument zwieńczony motywem czapki żołnierskiej leżącej na wieńcu z szarotek. Na postumencie umieszczona jest inskrypcja: „HIER RUHEN/ 6 TIR K J R N I/ GEFALLEN 18 XI 1914”.

Kwatera miała obejmować 2 groby pojedyncze i 3 zbiorowe, w których spoczęły szczątki 12 żołnierzy. Powstała prawdopodobnie w 1918 r. Szczątki trzech znanych z nazwiska oficerów 1 Tyrolskiego Pułku Piechoty Strzelców Cesarskich oraz 27 Batalionu Strzelców Polowych miały pierwotnie spoczywać przy wejściu do kościoła w Czulicach.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 45 s. 217, GW 71, s. 933, 939, 943
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 444.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 397-398.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 170.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SCHÖNPFLUG HANS OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
PENZL HEINRICH LEUTNANT Австро-венгерская армия
PRANTL RUDOLF LEUTNANT Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
JÄGER Австро-венгерская армия 6
3