Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206040-006
1
1
Na mogile znajduje się betonowy nagrobek z pomnikiem u wezgłowia w formie stopniowanego postumentu, zwieńczonego krzyżem łacińskim z pasyjką. Na postumencie znajduje się tablica z napisem: „Ś.✝P./ WŁADYSŁAW SIUDEK/ UKOCHANY NASZ SYN I BRAT/ ZGINĄŁ TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ/ 17 MARCA 1944/ PROSI O ZDROWAŚ MARIA”.

Pochowano tu Władysława Siudka, zastrzelonego 17 marca 1944 r. przez „granatowych” policjantów. Władysław Siudek był podejrzewany o przynależność do partyzantki.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SIUDEK WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA