Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208040-007
1
1
Mogiła nakryta betonową płytą, u wezgłowia pomnik w formie wysokiego, dwustopniowego postumentu, zwieńczonego stylizowanym krzyżem łacińskim. W dolną część postumentu wmurowana jest tablica z napisem: „Ś.†P./ WŁADYSŁAW GOŁĄB/ ŻYŁ LAT 44/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ D. 13.XII.1944 r./ POKÓJ JEGO DUSZY”. W niszy górnej części postumentu znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca klęczącego Chrystusa. Grób przylega do zbiorowej mogiły ofiar pacyfikacji Trzonowa.

Pochowany tu Władysław Gołąb zginął z rąk okupanta niemieckiego 13 grudnia 1944 r. w czasie pacyfikacji wsi Trzonów.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 119-120.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 181.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 277.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GOŁĄB WŁADYSŁAW